Frequently Asked Questions

Je ROAD LORDS aplikácia zadarmo?

Režim online navigovania je a vždy bude zadarmo. Prosím, majte na pamäti, že to vyžaduje stály prístup k internetu pre stiahnutie máp a výpočet trasy.

Offline verzia je dostupná v spoplatnenom predplatnom. Po predplatení verzie Premium si budete môcť stiahnuť vybrané mapy do svojho zariadenia a používať ich bez pripojenia na internet. Avšak, verzia Premium Professional zahŕňa aj online ceny mýta, pre ktoré je potrebný internet, ale spotreba dát je nízka alebo žiadna.

Koľko stoja verzie Premium a Premium Professional?

Ak by ste chceli používať offline mapy, môžete si predplatiť ročné verzie Premium alebo Premium Professional.

Premium: €59 (bez DPH )
Premium Professional: €79 (bez DPH)

Pre finálne ceny predplatného si prosím stiahnite aplikáciu ROAD LORDS z Obchodu Google Play a otvorte si Profil – Predplatné.

Je vaša aplikácia dostupná pre iOS?

Bohužiaľ, verzia iOS nie je v tejto chvíli dostupná. Nie je ani v procese vývoja a taktiež nemáme momentálne v pláne spustiť iOS verziu.

Aká verzia Androidu je vyžadovaná aplikáciou ROAD LORDS?

V tejto chvíli je možné nainštalovať aplikáciu ROAD LORDS na zariadenia, ktoré používajú operačný systém Android 8 a vyššie. Kvôli nepretržitému pridávaniu nových funkcií a technológií do našej aplikácie, požiadavky na operačný systém a hardware budú časom stúpať.

Prečo nemôžem stiahnuť aplikáciu v mojej krajine?

Aplikáciu sme spustili len vo vybraných krajinách naprieč Európou, čiže ju nie je možné stiahnuť v nepodporovaných krajinách. Avšak, zoznam krajín, kde je ROAD LORDS aplikácia dostupná, stále rastie.

ROAD LORDS aplikácia je práve teraz dostupná v týchto krajinách:
Albánsko, Arménsko, Rakúsko, Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Gruzínsko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Kazachstan, Kirgizsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Moldavsko, Severné Macedónsko, Nórsko, Portugalsko, Rumunsko , Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko, Tadžikistan, Turkménsko, Turecko, Ukrajina, Uzbekistan.

Aplikácia prestane pracovať alebo často po aktualizácií padá.

Ak sa stretnete s chybami alebo neočakávaným chovaním aplikácie, prosím, nasledujte nižšie spomenuté kroky, ktoré môžu pomôcť problém vyriešiť.

 1. Vymazať vyrovnávaciu pamäť (Cache)
  Nastavenia - Aplikácie - ROAD LORDS - Úložisko – Vymazať vyrovnávaciu pamäť
 2. Vymazať údaje aplikácie
  Nastavenia - Aplikácie - ROAD LORDS - Úložisko – Vymazať dáta
 3. Preinštalovať aplikáciu

Ak problém pretrváva, prosím, napíšte nám email na help@roadlords.com a zahrňte opis problému, verziu aplikácie, verziu zariadenia a akékoľvek snímky obrazovky alebo videonahrávky, ktoré by nám mohli pomôcť identifikovať problém.

ROAD LORDS ma navigoval cez obmedzenia, cesty zakázané pre kamióny a pod.

Chyba v kalkulácií trasy alebo nesprávna mapová informácia môžu spôsobiť takéto problémy. Nepretržite pracujeme na zlepšovaní trasovania a presnosti máp. Preto je dôležité dať nám vedieť o konkrétnych chybách. Prosím, pošlite nám presnú adresu, kde nastala chyba (snímky obrazovky, adresy, súradnice, …) a detaily o obmedzení na help@roadlords.com. Hneď to skontrolujeme a opravíme.

Prečo navigácia ignoruje uzávierky ciest na mojich trasách?

Navigácia berie do úvahy len živé dáta z premávky v okruhu 100km a nepretržite prerátava trasu, aby bola čo najviac aktuálna. Keď budete prichádzať k cestnej uzávierke, navigácia spustí prepočítavanie živej premávky a zmení smer jazdy, aby sa jej vyhla.

Prečo nemôže byť moja trasa vypočítaná?

Niekedy, z dôvodu obmedzení na ceste, ktoré sa vzťahujú na parametre Vášho vozidla, kalkulácia trasy môže mať problémy s vytvorením vhodnej trasy. V takom prípade obdržíte nasledovnú chybu: Štart/cieľ nevyhovuje práve nastaveným parametrom vozidla. Prosím vyjdi zo zákazu, alebo zadaj cieľ v blízkosti žiadanej adresy.

Môžete tiež zmeniť parametre Vášho vozidla v Nastaveniach – Nastavenia vozidla a vyskúšať kalkuláciu znova.

Nestabilné alebo slabé internetové pripojenie môže tiež spôsobiť chyby kalkulácie trasy. Ak jazdíte na miestach so slabým pripojením, odporúčame Vám naše offline mapy.

Nová ulica alebo obmedzenie chýba na mape. Prečo?

Mapové aktualizácie sa vykonávajú v špecifických časových rámcoch (štvrťročne). Ak nová cesta alebo obmedzenie nie je na mape, najskôr budú pridané v nasledujúcej mapovej aktualizácií. Ak na mape chýba konkrétne adresa alebo obmedzenie, môžete to vždy nahlásiť na help@roadlords.com. Následne to skontrolujeme s naším mapovým poskytovateľom a uistíme sa, že je to vytvorené.

Prečo sa ROAD LORDS aplikácia zastaví, keď ju nechám bežať na pozadí?

Zabudnutie trasy alebo spadnutie po opustení ROAD LORDS aplikácie a následnom vrátení môže byť spôsobené preťažením zariadenia. Android manažér výkonu sa pokúsi o minimalizovanie záťaže tým, že ukončí niektoré procesy bežiace v aplikácií. V takomto prípade, zavretie iných aplikácií bežiacich na pozadí môže pomôcť s týmto problémom.

Prečo bolo mnou vytvorené miesto na mape vymazané?

Sú dva dôvody, prečo k tomu mohlo dôjsť:

 1. Moderujúci tím musí overiť Vami vytvorené miesto, čo môže trvať až 48 hodín. Novo vytvorené miesto nie je viditeľné na mape počas overovacieho procesu.
 2. Ak bolo miesto vytvorené nesprávne, moderujúci tím ho nepovolí a bude odstránené z mapy. Prosím, uistite sa, že adresa a názov miesta sú správne.

Prečo nemôžem stiahnuť mapy?

Prosím, majte na pamäti, že offline mapy sú zahrnuté len v Premium predplatnom. Ak je Vaše predplatné aktívne, ale nemôžete mapy stiahnuť, postupujte podľa krokov pre riešenie problémov nižšie.

 1. Skontrolujte internetové pripojenie. Môžete otvoriť náhodnú webovú stránku a uvidíte, či sa načíta.
 2. Pozrite sa na indikátor úložiska na spodku obrazovky v Nastaveniach – Offline mapy. Ak je Vaše úložisko skoro plné, môžete uvoľniť miesto vymazaním fotiek a videí zo zariadenia alebo odinštalovať aplikácie, ktoré už nepoužívate.
 3. Skontrolujte firewall softvéry alebo antivírusové aplikácie, ktoré môžu blokovať stiahnutie.
 4. Ak mate k dispozícií viac ako jedno Android zariadenie, vyskúšajte stiahnuť aplikáciu na druhom zariadení.

Ak by problém pretrvával aj na iných zariadeniach a pripojeniach, pošlite nám prosím Váš kód užívateľa, ktorý nájdete v Nastaveniach – Individuálne nastavenia a Dáta, plus dodatočné informácie na help@roadlords.com.

Pre aké druhy vozidiel je aplikácia ROAD LORDS vhodná?

Záleží na Vašej preferencií, môžete si vybrať spomedzi týchto typov vozidiel: Kamión (and 3,5t), Van (do 3,5t), Taxík, Auto, alebo Autobus. Prosím, choďte do Nastavení – Nastavenia vozidla – Vyberte typ vozidla pre zmenu Vášho vozidla.

Ako prispôsobiť mapové priblíženie počas navigovania?

Pre prispôsobenie mapového priblíženia, naplánujte si trasu a spustite navigovanie – kliknite prstom na obrazovku a podržte – objavia sa ovládacie prvky na boku obrazovky – prispôsobte si priblíženie podľa seba.

Ako zmeniť výšku hlasitosti hlasových inštrukcií?

Výšku hlasitosti môžete prispôsobiť priamo v zariadení Android. Stlačte ovládacie prvky na boku Vášho zariadenia a nastavte si žiadúci level hlasitosti. Môžete tak urobiť aj v mobilných Nastaveniach – Zvuky a vibrovanie – Hlasitosť – prispôsobiť “Média” hlasitosť.

Ako vymazať vyrovnávaciu pamäť alebo dáta ROAD LORDS?

Vymazať vyrovnávaciu pamäť alebo dáta aplikácie z Vášho zariadenia môžete v Nastaveniach – Aplikácie - Úložisko – Vymazať vyrovnávaciu pamäť. Prosím, majte na pamäti, že po vymazaní dát z aplikácie sa budete musieť nanovo prihlásiť do aplikácie.

Je možné upravovať mapy?

Nie je možné upravovať alebo opravovať mapy priamo v aplikácií. Môžete len pridávať alebo upravovať miesta, ktoré sú na mape. Ak chcete, aby sme upravili konkrétne zákazy na ceste alebo iné nepresnosti, prosím napíšte nám na help@roadlords.com konkrétne miesto a správne údaje. Následne to upravíme spolu s naším mapovým poskytovateľom.

Ako povoliť automatický deň & noc režim?

Pretože táto funkcia záleží na nastavení Vášho zariadenia, musíte najskôr povoliť automatický deň a noc režim v zariadení:
Mobilné nastavenia – Zobrazenie – Nočný režim – kliknite na “Zapnúť podľa plánu” – “Od súmraku do úsvitu”.

Druhým krokom je povolenie automatického režimu v ROAD LORDS aplikácií:
ROAD LORDS – Nastavenia – Preferencie – Farebný motív – “Automatický motív – meniť podľa času”. Odteraz sa bude ROAD LORDS prepínať medzi dňom a nocou automaticky.

Ako vypnúť ROAD LORDS?

ROAD LORDS môžete vypnúť v notifikačnej lište na vrchu obrazovky. Otvoríte ju potiahnutím prsta zhora obrazovky nadol. Stlačte “Skončiť” v “ROAD LORDS beží v pozadí” informácií a vypne sa. Aplikácia ROAD LORDS beží na pozadí aby mohla poskytovať informácie o premávke užitočné pre ostatných vodičov, aj keď práve ROAD LORDS nepoužívate.

Ako natrvalo zakázať ROAD LORDS aktivitu na pozadí?

Pre znemožnenie zbierania informácií o premávke na pozadí aplikáciou ROAD LORDS, prosím zakážte “Aktivitu na pozadí” v Mobilných nastaveniach – Aplikácie – ROAD LORDS – Batéria. ROAD LORDS už nebude bežať na pozadí po zavretí aplikácie.

Ako môžem pridať/nájsť/premenovať moje obľúbené miesta?

Po tom, ako ste vyhľadali adresu alebo lokalitu na mape, stlačte modrú šípku na spodnej lište. Potom stlačte “Pridať do obľúbených” tlačidlo, a uložíte miesto do Vašich obľúbených.
Pre otvorenie zoznamu obľúbených, kliknite na Objavovať a vyberte ikonku v tvare srdca.
Možnosť premenovať alebo vymazať obľúbené miesto sa ukáže po kliknutí a podržaní prsta na vybranej obľúbenej položke v zozname.

Ako vytvoriť nové Miesto záujmu?

Kliknite na modrú ikonku lokácie v pravom dolnom rohu obrazovky, nájdite presnú lokalitu na mape, vyberte kategóriu, vyplňte meno a iné užitočné informácie a stlačte tlačidlo “Uložiť miesto”. Miesto bude potom poslané na kontrolu. Po schválení miesta bude zobrazené na mape pre všetkých.

Včera som nahlásil/a incident a dnes už na tom mieste nie je. Prečo?

Po nahlásení sa incident na mape zobrazí iba na konkrétny čas a potom zmizne. Pravidlo je, že Váš incident zostane na mape pokiaľ ho iní používatelia neoznačia ako neplatný.

Ako sa vyhnúť nespevneným cestám/diaľniciam/spoplatneným cestám/trajektom?

Môžete si vybrať, ktorým typom ciest sa chcete vyhnúť v Nastaveniach – Vyhnúť sa. Navigácia následne vypočíta trasu na základe Vašej voľby.

Ako pridať bod trasy po začatí navigovania?

Keď už idete po trase, ktorú ste si vytvorili a chceli by ste k nej pridať ďalší bod trasy, môžete tak urobiť dvoma spôsobmi:

 1. Priamo z mapy podržaním prsta na lokalite, kým sa nezobrazí možnosť „Pridať ako bod na trase“.
 2. Stlačením trojriadkovej ikony v pravom dolnom rohu (vedľa ETA). Potom kliknite na horný panel a stlačte „Pridať bod trasy“. Teraz ho môžete vyhľadávať vo svojej histórii, podľa adresy, z mapy alebo podľa súradníc. Týmto spôsobom môžete do svojej trasy pridať viacero bodov trasy.

Ako pridať bod trasy počas plánovania trasy?

Počas plánovania trasy vyhľadajte cieľ a stlačte tlačidlo „Získať trasu“. Klepnite na horný panel a stlačte „Pridať bod trasy“. Potom môžete vyhľadať miesto vo svojej histórii, podľa adresy, z mapy alebo pomocou súradníc. Týmto spôsobom môžete do svojej trasy pridať viacero trasových bodov.

Môžem vyhľadávať firmy podľa mena?

Áno, samozrejme. Zadajte meno firmy do vyhľadávacieho poľa a upresnite mesto a krajinu pre lepšie výsledky. Majte na pamäti, že toto záleží od nášho mapového poskytovateľa a údajov z crowdsourcingu. Ak nemôžete nájsť konkrétnu firmu, ktorú poznáte, prosím vytvorte nové miesto na mape. Pomôže to v budúcnosti Vám a tiež ostatným vodičom.

Môžem použiť súradnice pre vyhľadávanie lokality?

Áno, môžete. Funguje to tak isto, ako keď vyhľadávate podľa adresy. Zadajte súradnice do vyhľadávacieho poľa a kliknite na výsledok vyhľadávania.

Môžete použiť dva formáty súradníc:
Formát desatinných stupňov: 41,15555, -8,58197
Formát stupňov, minút a sekúnd: N 41°09ʹ20ʺ W 8°34ʹ55ʺ

Ako môžem zmeniť jazyk aplikácie?

Jazyk aplikácie je rovnaký, ako jazyk Vášho zariadenia. Takže, ak chcete zmeniť jazyk v aplikácií, musíte zmeniť jazyk Vášho zariadenia. Môžete tak spraviť v Nastaveniach – Všeobecné spravovanie – Jazyk a vstup. Po zmene jazyku, reštartujte aplikáciu a zmeny sa aplikujú automaticky.

Ako môžem zmeniť veľkosť písma?

Neexistuje možnosť zmeniť veľkosť písma priamo v aplikácií. Avšak, môžete nastaviť inú veľkosť písma vo všeobecných nastaveniach Vášho zariadenia. Zmeny sa následne odzrkadlia aj v aplikácií. Myslite prosím na to, že aplikácia nie je prispôsobená rôznym veľkostiam písma, takže zobrazenie v aplikácií môže byť neusporiadané.

Môžem stiahnuť aplikáciu a mapy na SD kartu alebo len do internej pamäte?

Najskôr si musíte stiahnuť aplikáciu a mapy do internej pamäte Vášho zariadenia. Následne ju budete môcť premiestniť do externej pamäte tým, že pôjdete do Nastavení – Úložisko a vyberiete možnosť premiestniť všetky dáta na SD kartu.

Napíšte nám

Formulár sa úspešne odoslal. Ďakujeme.

Je nám to ľúto, ale vyskytol sa neočakávaný problém. Skúste znova.

Táto stránka je zabezpečená s reCAPTCHA a platia pre ňu Zásady ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky spoločnosti Google.